วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

กล้วยไข่กำแพงเพชร


สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "สินค้ากล้วยไข่กำแพงเพชร"

           “กล้วยไข่กำแพงเพชร” เป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามทะเบียนเลขที่ สช ๖๐๑๐๐๑๐๐  ที่มีมายาวนานดังนิราศนายมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสร (พรม-สม-พัด-สอน) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เป็นศิษย์คนหนึ่งของสุนทรภู่ ที่ได้รับยกย่องว่าแต่งกลอนได้ดีเด่นใกล้เคียงกับสุนทรภู่มากที่สุดที่ได้กล่าวไว้ว่า 


                ถึงเดือนสิบเห็นกันเมื่อวันสารท             ใส่อังคาสโภชนากระยาหาร 

                กระยาสารทกล้วยไข่ใส่โตกพาน          พวกชาวบ้านถ้วนหน้าสาธารณะ  

                เจ้างามคมห่มสีชุลีนบ                            แล้วจับจบทัพพีน้อมศรีษะ 

                หยิบข้าวของกระยาสารทใส่บาตรพระ  ธารณะเสร็จสรรพกลับมาเรือน 

    

    และมีนำเข้ามาปลูกในจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ของเขื่อนภูมิพลของลำน้ำแม่ปิงไหลตลอดทั้งปี ผนวกกับสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ของปริมาณแร่ธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง อีกทั้งดินในพื้นที่มีแร่ไมก้าหรือแร่กลีบหินปะปน ส่งผลให้กล้วยไข่กำแพงเพชร มีอัตลักษณ์เด่น คือลำต้นไม่มีไข ใบเล็กและบาง ก้านผลสั้น เปลือกบาง ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกเหลืองสดใส และมีจุดดำเล็กๆเมื่อสุกเนื้อกล้วยมีครีมอมเหลืองเข้ม กลิ่นหอม เนื้อแน่นละเอียด ความหวานไม่ต่ำกว่า ๒๔ องศาบริกซ์

 
: เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสินค้ากล้วยไข่กำแพงเพชร :ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาคาร 13
เลขที่ 27ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-411096 ต่อ 1679, 1789